Katar’dan Açık Davet

Katar Ticaret Odası Başkanı HE Sheikh Khalifa bin Jassim Al Thani dergimize özel röportaj verdi

“TÜRK FİRMALARINI KATARLI FİRMALARLA İŞBİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRMEYE VE TÜM ALANLARDA TİCARİ İŞBİRLİKLERİ KURMAYA DAVET EDİYORUZ. AYRICA TÜRK ŞİRKETLERİNİN KATAR’DAKİ YATIRIMCI DOSTU İKLİMDEN VE TEŞVİKLERDEN FAYDALANMAYA, İŞ FIRSATLARINI KEŞFETMEYE DAVET EDİYORUZ.”

Sayın HE Sheikh Khalifa, Katar Körfez Bölgesinin en liberal ülkelerinden biri. Ticaret iklimi de yabancı yatırımcılar için oldukça uygun görünüyor. Yabancı yatırımcıların en çok hangi alanlara yatırım yapmasını istersiniz?

Katar Devleti bölgesel bir iş ve yatırım merkezi olarak konumlanmayı başardı. Çok sofistike bir altyapı geliştirdi ve ticaret iklimini güçlendiren, yerli ve yabancı yatırımcılara daha fazla teşvik sağlayan bir dizi ekonomik düzenleme çıkardı. Yabancı yatırımcıların şirketlerinin sermayelerine %100 iştirak etmelerine olanak tanıyan Ekonomik Faaliyetlere Katar Dışı Sermaye Yatırımı Kanunu gibi. Ayrıca belli parametreler dahilinde yabancı yatırımcıların kamu özel ortaklığı projelerine sahip olmasına izin veren yeni bir kamu özel ortaklığı kanununun çıktığını görüyoruz. Tüm bu reformlar devam ederken Katar Devleti, Katar piyasasına girmek isteyen yabancı işletmeler için başka olanaklar da sunuyor. Bunlar yabancı yatırımcılara benzersiz faydalar sağlayan serbest bölgeler, lojistik ve sanayi bölgeleri gibi olanaklardır. Bu temel reformlar sayesinde ülkeye doğrudan yabancı yatırım akışı sağlandı ve ekonomik çeşitliliğe özel olarak önem veren 2030 Katar Ulusal Vizyonu doğrultusunda dinamik bir ticari ortam yaratıldı. Bu nedenle Katar’ın Dünya Bankası tarafından yayınlanan “2020 İş Yapma Kolaylığı” sıralamasında ilk 20’de yer alan ülkelerden biri olması hiç şaşırtıcı değil. Bu vesileyle Katar piyasasının hemen hemen tüm sektörlerden her türlü yatırıma son derece açık olduğunu belirtmek isterim. Gıda, sanayi, sağlık, eğitim, konaklama ve turizm, hizmet ve bilgi ve iletişim teknolojileri gibi sektörlerde yabancı yatırımcılar için ciddi fırsatlar var. Ayrıca ülkemiz dünya ülkelerinden yabancı yatırımcılara cazip gelen tüm sektörlerde son teknolojinin yerelleştirilerek kullanılmasına son derece önem veriyor.

Gelecek dönemde Katar’ın yatırım tahminleri nelerdir? Ne tür yatırımlar yapılacak?

Dünya Bankası Katar ekonomisinin COVID-19 pandemisinin olumsuz etkilerine rağmen 2021 ve 2022 için sırasıyla yaklaşık %3 ve %4.1 oranında büyüyeceğine ilişkin ümit verici beklentileri olduğunu teyit etti. Bu durumun ülkenin yatırım iklimine olumlu etkisi olacağı çok açık. Katar’ın önümüzdeki dönemde, özellikle 2022 Dünya Kupasına ev sahipliği yaptıktan sonra daha fazla yatırımcı çekeceğine gönülden inanıyorum. Ülkemizin odağının altyapı geliştirmeden turizm, inovasyon ve yeşil ekonomi gibi diğer sektörlere kayacağını düşünüyorum. Devletin LNG üretimini genişletmesi de eğitim, sağlık, inşaat, gıda güvenliği ve teknoloji gibi başta 2030 Katar Ulusal Vizyonu hedefinin gerçekleştirilmesiyle ilişkili sektörler olmak üzere tüm sektörlerde yeni bir ekonomik büyümeye karşılık gelecek.

Sayın HE Sheikh Khalifa, uluslararası ekonomi/finans ve kültür dergisi Halal Business World aracılığıyla Türkiye hükümetine ve/veya Türk halkına iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?

Her iki ülkenin de liderleri ve dostane halkları arasında yakınlık ve her iki tarafın da bu seçkin ilişkilerin sürdürülmesi için içten ve sürekli gayret göstermesi sayesinde ülke ilişkilerimizin diğerlerinden ayrılan ve müstesna bir ilişki olduğunu vurgulamak isterim. Katar Türkiye’nin stratejik ticaret ortağı. İki ülke arasındaki ticaret her geçen yıl daha da büyüyor ve her iki ülkede de ortak yatırımlar mevcut. Türkiye Katarlılar için ideal bir yatırım yeri. Ayrıca Katar’ın Türk yatırımcılar için de ideal bir yer olduğunu görüyoruz. Katar Ticaret Odası olarak Türk firmalarını Katarlı firmalarla işbirliklerini güçlendirmeye ve tüm alanlarda ve sektörlerde ekonomik ve ticari işbirlikleri kurmaya davet ediyoruz. Ayrıca Türk şirketlerinin Katar’daki yatırımcı dostu iklimden ve hükümetin yatırımcılara sunduğu teşviklerden faydalanmaya, tüm sektörlerdeki iş fırsatlarını keşfetmeye davet ediyoruz.

Ülke hakkında daha iyi bir fikir edinmek isteyenler için Katar ekonomisi hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz?

Katar ekonomisi dayanıklı, istikrarlı ve hızlı büyüyen bir ekonomi. Ülkemiz dengeli büyüme oranları sürdürmeyi ve çeşitli zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Katar’ın ekonomi politikaları çeşitli sektörlere destek sağlayarak ekonomik büyümeye katkı sağladı. Ülkemiz milli ekonominin öncelikli sektörlerinde uygun mevzuat çerçevesiyle ve dünya standartlarında iş geliştirme ve yatırım altyapısı ile desteklenmiş, ümit vaat eden bir yatırım ortamı geliştirmek konusunda hassas. Bu bağlamda, yerli ve yabancı yatırımları çekmek ve teşvik etmek amacıyla hükümet bir dizi mevzuat ve kanun çıkardı.

Katar serbest ticaret sistemi ve liberal ekonomisiyle dikkat çeken ülkelerden biri. Ancak kefillik sistemi hala devam ediyor. Bu alanda yeni düzenlemeler yapmayı ve yabancı yatırımcılar için engel teşkil eden bu sorunu çözmeyi düşünüyor musunuz?

Katar dışı sermayenin ekonomik faaliyetlere yatırımını düzenleyen 2019 tarihli ve 1 sayılı kanunun çıkarılmasıyla birlikte Katar’ın Katar dışı sermayenin ekonomik faaliyetlere yatırımını kolaylaştırmayı başardığı söylenebilir. Bu kanun aynı zamanda çeşitli sektör ve ekonomik faaliyetlerde %100 yabancı iştirakine izin vermekte, makine ve ekipman ithalatında gelir ve gümrük vergisi muafiyeti tanımaktadır. Ayrıca, Katarlı olmayan yatırımcılara, yürürlükteki kural ve düzenlemelere uygun olarak kullanım veya kiralama yoluyla yatırım yapmaları için arazi tahsisi de dahil olmak üzere birçok yatırım teşviki sunmaktadır. Katarlı olmayan yatırımcılar, projelerini Gelir Vergisi Kanununda belirtilen usul ve düzenlemelere göre gelir vergisinden muaf tutmanın yanı sıra, yatırım için ihtiyaç duydukları şeyleri ithal edebilirler.

Türkiye ve Katar arasındaki ticaret hacmi yeterli değil. Türkiye ve Katar arasındaki ticaret hacmini artırmak için ne yapılması gerekiyor?

İki ülke arasındaki ticaret hacminin iyi olduğunu ve hızlı büyüdüğünü düşünüyorum. Pandemiye rağmen mevcut yılın ilk yarısında ticaret hacmi 2.8 milyar Katar Riyaline ulaştı. Ülkeler arasındaki ticareti daha da artırmak için Katar-Türkiye ortak ticaret konseyinin faaliyete geçmesi ve her iki ülkenin özel sektör temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinin artırılması, Katarlı ve Türk firmalar arasında aktif ekonomik ve ticari işbirlikleri ve ortaklıkların kurulması gerekiyor.

Katar’a doğrudan yatırım yapmayı düşünen Türk yatırımcılara mesajınız nedir?

Katar’da yatırım güvenli ve karlı. Katar, altyapı, sağlık, eğitim, turizm ve finansal hizmetler alanında yatırım için ciddi fırsatlar sunmasıyla yabancı yatırım için ideal bir ülkedir. Katar Devleti dünya standartlarında altyapı ve çok sayıda teşvikle birlikte hemen hemen tüm sektörlerde çok sayıda fırsat sunmaktadır. Ayrıca çok sayıda serbest bölgesi ve iş kolaylaştırma seçenekleri mevcut.

Bu haberlere de göz atın

Yazarın diğer haberleri

+ There are no comments

Add yours